webdesign

Milan Bindu
In juni 2004 is Stichting Milan Bindu Nepal opgericht door de Nepalees Chitra Bahadur K.C. en een aantal Nederlandse mensen die zich het lot hebben aangetrokken van de arme Nepalese bevolking. Stichting Milan Bindu Nepal is een ideële stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft als doel: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest hulpbehoevende Nepalese groepen in Nepal door middel van het bevorderen van onderwijs en gezondheidszorg, het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van reïntegratie van kansarme mensen in het sociale leven van Nepal. Dit trachten we te bereiken door het organiseren van verschillende acties in Nederland met als doel om geld in te zamelen. De meeste acties zijn in samenwerking met de Wilde Ganzen en het NCDO (verleden) die de opbrengsten, van bijna al onze acties, verveelvoudigen. In samenwerking met onze zusterorganisatie New Sadle in Nepal, wordt een goed doel bepaald.

Milan Bindu betekent vrij vertaald: een punt waar mensen, ideeën, idealen enz. samenkomen datgene wat leidt tot verbinding.

Onze visie is Caring and sharing: Stichting Milan Bindu Nepal draagt zorg voor de meest hulpbehoevende mensen in Nepal door in Nederland acties te organiseren waarbij kennis, financiën en medeleven worden gedeeld met deze kansarme mensen.

New Sadle
New Sadle, (New Skill Development Learning Experience), opgericht in 1988, is een niet- gouvernementele (NGO), niet-religieuze, niet-politieke en niet op winst gerichte organisatie in Kathmandu. New Sadle maakt deel uit van een groep van 19 Fair Trade organisaties die zich hebben georganiseerd onder de naam “Fair Trade Nepal”. Deze 17 organisaties staan garant voor de verbetering van levensomstandigheden van mensen, zoals een leefbaar inkomen, gezondheidszorg en onderwijs. Voor meer informatie over Fair Trade Nepal zie Fair Trade Group. Voor meer informatie kijk op de site van New Sadle.

Tilingo-Nepra V.O.F.
Tilingo-Nepra is een importorganisatie die is erkend door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en die zich daardoor verplicht om niet alleen eerlijke handel te bevorderen maar ook om toe te zien op en te assisteren bij de verbetering van de leefomstandigheden van de producenten. In samenwerking met de organisatie "New Sadle" biedt Tilingo-Nepra een beroepsopleiding en een werkplek voor gehandicapten maar ook voor mensen met lepra die op tijd medicatie hebben gekregen. Tilingo Nepra ziet erop toe dat alle medewerkers van New Sadle een vast loon ontvangen. Daarnaast wordt voor de kinderen van de werknemers het schoolgeld betaald en wordt erop toegezien dat er geen nachtwerk en kinderarbeid is. Tilingo-Nepra zet zich in voor milieubewuste productie. Ook levert Tilingo-Nepra op wens gemaakte kerstpakketten uit diverse landen waardoor de hulpbehoevende mensen aldaar een nieuwe kans krijgen. Tilingo-Nepra voldoet aan de criteria van de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels. Deze criteria zijn: Continuïteit in de afname van goederen Betalen van een eerlijke prijs Stimuleren van investeringen Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezondheidszorg en onderwijs. Zie http://www.tilingo.nl

Samenwerking Milan Bindu, New Sadle, Tilingo-Nepra
Een belangrijke bron van inkomsten voor New Sadle is de verkoop van de Nepalese producten die door Tilingo-Nepra worden verkocht aan de wereldwinkels in Nederland. Door deze verkoop biedt New Sadle werk aan mensen die lepra hebben gehad en bovendien ontvangen zij een eerlijk loon. Ook wordt uit deze opbrengst de kosten van de gezondheidszorg voor alle werknemers betaald. Hierdoor zijn zij in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien. Dit geeft deze mensen die normaliter verstoten zijn het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid weer terug. Er zijn momenteel ongeveer 800 mensen werkzaam op de diverse projecten in Kapan, Kalaiya, Pokhara, Pharphing en Dhandkhola Ook kan uit deze opbrengst, de studie worden betaald van de kinderen van het project. Kinderen die dit intellectueel aankunnen, mogen dan ook verder studeren. Hierdoor kunnen deze anders kansarme kinderen, in het bijzonder de meisjes, zich ontwikkelen. Belangrijk om te weten is, dat met de verkoop van de producten niet de bouw van scholen en de road-side clinics, worden bekostigd. Daarom is de directie van Tilingo-Nepra zeer blij dat stichting Milan Bindu Nepal in deze nood kan voorzien. Tilingo-Nepra en Milan Bindu werken zeer nauw samen. Achter de verkoop van de Nepalese producten ligt de visie: Geef de mensen geen vis maar leer ze vissen. En dat werkt in dit project zeer goed. Een andere manier om dit project een eerlijke kans te geven is door producten te kopen die Tilingo-Nepra aan de wereldwinkels in Nederland verkoopt.clearstreep