webdesign

Noodsituatie in Nepal door lockdown
Je zult er maar wonen in Nepal. Eerst een forse aardbeving 7 jaar geleden waar het land nog steeds niet van hersteld is. Dan krijg je de corona in 2020 in je land. En vervolgens kom je in de tweede lockdown door een enorme uitbraak van het virus in India. Dit kon gebeuren doordat er veel Nepalese mensen, die in het zuiden van Nepal wonen, werken in het noorden van India. Op deze manier hebben zij het virus weer meegenomen naar Nepal. Tenslotte behoor je tot een van de armste landen in de wereld. Je zal er maar wonen.

Sinds 1999 hebben wij contacten in Nepal en voornamelijk met de Fair Trade group Nepal, die op dit moment ongeveer 30 leden heeft. Dit zijn kleine bedrijven met een afstand naar de internationale markt. FTGN heeft tot doel de bevordering van de sociaal-economische status van kansarme en gemarginaliseerde producenten in het hele land te bevorderen. Zij bestaan sinds 1996 en zijn gegroeid van 8 actieve bedrijfjes naar inmiddels 30. Via deze groep is er een initiatief ontstaan om een voedselbank op te zetten. Dit om de allerarmsten een maaltijd per dag te kunnen geven. En vergeet hier ook de situatie voor kinderen niet!

Covid en Nepal
Al 22 jaar drijven wij handel met ongeveer 6 van deze bedrijven. Ook wij waren geschrokken van de onmogelijke situatie waarin de mensen zich op dit moment bevinden. Nepal is in een harde lockdown. Winkels, scholen, culturele gebouwen zoals de Stupa, zijn allemaal gesloten. Ook is vliegen van en naar Nepal nu niet mogelijk. Mensen zitten thuis, zonder werk. Ik heb contact gehad met Nepal en hierin werd mij duidelijk dat de vaccinaties zijn begonnen, een overheidsverantwoordelijkheid.
Desalniettemin zijn er door de lockdown heel veel mensen werkeloos geworden. Dit betekent geen werk, geen geld. Ook als je een vaste baan hebt, dan mag je blij zijn dat je na de lockdown weer op je oude plek kan terug komen. Dit geldt vooral voor thuiswerkende vrouwen met kinderen. Binnen de Fair Trade Group Nepal, zijn vooral deze vrouwen de dupe. Zij werken thuis, om op deze manier bij te verdienen voor het gezin. Zij werken op basis van stukgoed, waar zij een goede prijs voor krijgen. Maar dat is nu over.
In Nepal wil Milan Nepal de distributie op zich nemen. De CEO (Sharada) van Milan Nepal is lid van de organisatie in Kathmandu, die een voedselbank heeft opgezet. Zij heeft toegang tot alle companies van FTGN, zodat onze doelgroep goed bereikt wordt. Ook na de lockdown zal de nood nog groot zijn. Een goede plek om te bezoeken als ik weer naar Nepal kan.

Onderwijspersoneel in nood door corona
Milan Bindu start een actie voor het onderwijspersoneel van twee particuliere scholen in Kathmandu en de Wisdom school in Dhankola. Het gaat in totaal om 60 mensen, 45 mensen onderwijzend personeel en 15 onderwijsondersteunend personeel. Zij krijgen geen salaris meer sinds de lockdown en die duurt al 3 maanden. Zij krijgen ook geen enkele overheidssteun. Het einde van de lockdown is nog niet in zicht. Hier is een stille humanitaire ramp gaande.

Wij zijn bofkonten dat wij leven in een land met een sociaal vangnet. Laten we een klein beetje van ons geluk delen en deze actie van Milan Bindu steunen.
Stichting Milan Bindu Nepal, Zevenaar
Bankrekening nr.: NL 55 RABO 0110 2620 69
O.v.v.: help het onderwijspersoneel de lockdown door.

Milan Bindu wil zich garant stellen voor 3 maanden salaris voor deze mensen. Hiermee is € 23.000,- gemoeid. Aan de Wilde Ganzen is gevraagd of zij de opbrengst van de actie wil verdubbelen.

Toelichting
Asmita, een jonge gedreven Nepalese onderwijzeres, was volop bezig met onderwijsvernieuwing op de Lovely Angels School in Kathmandu, toen corona kwam. Sindsdien heeft ze geen salaris meer gehad. Haar man werkt als kok in een restaurant en dat is ook gesloten. Ook hij krijgt geen salaris meer. Ze zijn inmiddels door al hun reserves heen. Ze hebben geen geld meer voor de huur en ook niet voor eten. Bij familie of buren lenen lukt niet, want die hebben even veel moeite om hun hoofd boven water te houden. De collega’s van Asmita zitten in dezelfde hopeloze situatie. Docenten op overheidsscholen krijgen nog wel enige steun, maar voor particuliere scholen geldt heel simpel: geen onderwijs = geen inkomsten = geen geld voor salarissen. Asmita en haar collega’s hebben onze hulp nodig.

Adoptieplan Bharat Pokhari
Adopteer een kind in Nepal voor € 150.- per jaar en geef het daarmee goede voeding en gerichte educatie.
In het dorpje Bharat Pokhari staat een tehuis voor 18 kinderen met een verstandelijke beperking. Vorig jaar heeft Milan Bindu samen met New Sadle en De Wilde Ganzen er voor gezorgd dat de kinderen een gerenoveerd huis kregen met keuken en sanitair en voor ieder kind een eigen bed. Er zijn drie ‘moeders’ die ook in het verblijf wonen en de dagelijkse verzorging doen. Onze volgende stap is er voor te zorgen dat de kinderen ook voldoende gezonde maaltijden en gerichte educatie krijgen.

Tijdens het bezoek dat we in januari 2018 brachten is met de ouders/verzorgers van alle kinderen een gesprek gevoerd. Er bleek dat elk kind zijn eigen mogelijkheden heeft om zich verder te ontwikkelen. Speciaal onderwijs is daar wel voor nodig. Informatie met foto zijn per kind zichtbaar op deze website.

Wij zijn op zoek naar adoptieouders die zich een aantal jaren aan dit project willen verbinden. Voor € 12,50 per maand (€150.- p/j) geeft u dit kind houvast. U kunt zelf uw voorkeur aangeven voor een van de kinderen. We zoeken twee adoptieouders per kind, zodat er €300 per kind beschikbaar is voor zorg en educatie. Een mailtje naar e.vanbiesen@zonnet.nl met uw gegevens is voldoende. Dan sturen we u actuele informatie en een overeenkomst om de afspraken vast te leggen.

Milan Bindu Nepal is een ANBI-Stichting en dat maakt het mogelijk dat adoptieouders, die zich 5 jaar aan dit project verbinden, de gift maximaal van de belasting kunnen af trekken. Elke donatie is uiteraard hartelijk welkom op IBAN NL55RABO 011 0262 069 t.n.v. Stichting Milan Bindu Nepal. Meer lezen >>

Sagun Ghimiri, 11 jaar is graag buiten en vindt het fijn met anderen te spelen >>
Him Bahadur Thapa, 11 jaar houdt van puzzelen en tekenen, muziek en dans >>
Roshan Baral, 16, helpt bij zorg jonge kinderen, houdt van dieren >>
Tara Pati Rimal, 13, vindt het fijn op school en wil zo veel mogelijk leren >>
Bol Prasad Rimal, 7 jaar, houdt van muziek en speelt graag met water en zand >>
Deepeka Lamichane, 8 jaar, is heel precies en speelt graag met anderen >> Bikas Thapa, 13 jaar, houdt van muziek en dansen, metselt en bouwt graag >> Ashmita Thapa Magar, 14, leest graag eenvoudige gedichten en verhalen >> Simran Gurung, 11, kan haar naam al schrijven, houdt van tekenen >> Robindra Shresta, 15 jaar, sociale jongen werikt graag met en voor anderen >>
Pritam Lama, 13 jaar, heeft een passie voor rennen, dit doet hij graag en veel >> Shristi Subedi, 13 jaar, vindt het fijn om voor de kinderen in het centrum te zorgen >> Aarati Poudel, 12 jaar, speelt graag met andere kinderen, tekent graag >> Abhicek Poudel, 10, speelt / werkt graag met anderen, houdt van zingen >> Gam Bahadur Thapa Magar, 12, speelt en zingt graag alleen bij de rivier >>
   
Sneba Thapa, 13, gaat graag naar school en houdt van muziek, dans, zang >> Egina KC, 11 jaar, gaat graag naar school, danst en tekent graag >> Ashim Gurung, 11 jaar, leert langzaam en heeft moeite met onthouden >>    

Adopteer een schoolkind in Dhandkhola
Milan Bindu is al jarenlang actief in Dhandkhola. Het is een arme regio, die zwaar getroffen is door de aardbevingen. Achtereenvolgens zijn daar een gezondheidscentrum, een school en een werkplaats gebouwd. New Sadle beheert de scholen. Omdat er veel gezinnen zijn die het schoolgeld niet kunnen betalen is er een adoptieproject opgestart. Nederlandse mensen betalen jaarlijks 120 euro zodat de armste kinderen toch naar school kunnen. Er worden zo bijna 50 kinderen geholpen, maar er zijn nog 27 kinderen die steun nodig hebben. New Sadle neemt die kinderen wel aan, maar kan dat niet blijvend financieren. Voor ieder kind dat door adoptieouders wordt gesteund, kunnen zij weer een arm kind aannemen.

Hoe werkt het.
Als u een mailtje stuurt, bieden wij u een kind aan. U krijgt een foto en wat gegevens van dat kind. Op dit moment hebben we vooral meisjes omdat die nog meer steun nodig hebben dan de jongens. U betaalt 120 euro per jaar. Dat kan na ontvangst van de jaarlijkse brief die u van ons krijgt of met een maandelijkse gift van 10 euro. Waar mogelijk krijgt u informatie over de voortgang die uw kind op de school maakt. Als u deze schenking af wilt trekken van de belasting, zorgen wij voor een akte van schenking en vertellen we u graag hoe dat werkt.

Ontwikkelingen in Dhandkhola.
Heel veel mensen zitten nog in hutjes of tenten. Ze hebben geen geld om een huis te bouwen en de overheid stelt zulke hoge eisen om in aanmerking te komen voor subsidie dat ze daar niet aan kunnen voldoen. De behoefte aan onderwijs groeit en er zitten nu 300 kinderen op de beide scholen die New Sadle gesticht heeft. Dat stemt hoopvol, maar zonder onze steun redden veel gezinnen het niet. We proberen naast de adoptie ook op andere manieren de mensen te steunen. Zo kregen 22 gezinnen een geit cadeau. En we voeren acties voor bijvoorbeeld schoon drinkwater en betere toiletten. Ook hebben we aandacht voor de scholing van de docenten.

Wilt u meedoen, stuur dan een mail naar Riëtte Voorhaar. Zij is de projectcoördinator van het adoptieproject Dhandkhola. Haar mailadres is voordrika@hotmail.com

Binita Tiwari, 12 jaar Binisha Shrestha, 15 jaar Samiksha Chaulagain, 12 jaar Urmila Danuwar, 13 jaar

Nuwakot Housing
Januari 2021
Het Nuwakot project is na een jaar vertraging (corona) gestart en er wordt hard gewerkt. Op 10 januari zijn de eerste ceremoniën geweest en de tweede stap was de start van de bouw. Er zijn nu 7 huisjes gesponsord. We werken nog aan sponsorgeld voor de andere 3 huisjes. We hopen dit voor 1 juli bereikt te hebben.
2017
In Nuwakot, in de uitlopers van de Himalaya in Nepal, wonen 165 gezinnen in een tentje, of onder een golfplaat. Ze hebben alles verloren bij de aarbeving van 2015; Huis, land en werk. En geloof maar dat het koud is in de bergen, vooral ’s nachts. Zij leefden in de bergen van Langtang, waar alles verwoest is en terug keren geen optie is. Onze grootste wens is een bijdrage te kunnen leveren aan de koop van een groot stuk land, waar de meest noodlijdende gezinnen een huisje kunnen bouwen en zij weer groenten kunnen verbouwen. Hen op deze wijze weer hoop en licht te geven voor hun toekomst en de toekomst voor hun kinderen. Naast nieuw te bouwen huisjes worden als centrale sanitaire voorziening toiletgebouwen gebouwd en ook een creche, zodat de moeders van kleine kinderen mee kunnen helpen met de bouw en op het land. 


Zo is het in 2015...


Zo gaat het worden...

Leskist
Leskisten te leen voor het geven van lessen over Nepal. De leskisten zijn klaar en te leen door basisscholen voor het geven van lessen over Nepal. In deze kist zitten voorwerpen uit Nepal zoals boeken, Powerpoint voorstelling over Nepal, didaktische lessen, werkbladen voor de leerlingen, achtergrondinformatie voor de leerkrachten, handenarbeidideeën, Nepalese muziek, Nepalese recepten, Nepalese muziekinstrumenten en veel gebruiksvoorwerpen, expressie aktiviteiten enz.. Als tegenprestatie moeten de leerlingen aktie voeren voor Stichting Milan Bindu Nepal.

Aan de hand van film, fotomateriaal en Nepalese voorwerpen zullen de kinderen een goede indruk krijgen over de situatie in dit land. De leerlingen ruiken, proeven, voelen en beleven het land Nepal in hun eigen klaslokaal. Ook zullen zij zien dat een klein beetje hulp van ons, een groot effect heeft. Hierdoor geeft u een kind in Nepal de kans om zich te ontwikkelen en daarmee zijn/haar familie en het land Nepal te helpen tot een hogere levensstandaard.

De opbrengst van de acties die scholen doen kunnen zij zelf bestemmen voor één van onze projecten. Momenteel is het hardste geld nodig voor het project in Nuwakot waar huisjes gebouwd worden voor slachtoffers van de aardbeving van 2015.

Vul het formulier in en retourneer aan rikievanbiesen@hotmail.comTeachers voor teachers
Een aantal jaren geleden heeft Milan Bindu de bouw van 2 scholen gefinancierd. Een grote school in Kathmandu en een wat kleinere in een bergdorp in Dhandkhola. De eerste school was nodig om de kinderen van ex-leprapatiënten naar school te kunnen laten gaan. Op de reguliere scholen werden ze geweigerd. Nu draait de school bijna op eigen kracht. De school in Dhandkhola is opgericht omdat daar nog helemaal geen school was. Lees meer >>

Afgeronde projecten
Ervaring en expertise van Stichting Milan Bindu Nepal & New Sadle Vanaf 2004 zijn de volgende projecten gerealiseerd. Voor veel projecten is een deel van de project som gefinancierd met fonds Wilde Ganzen.

Naam

Jaartal

Doel

Totaal bedrag

Opmerking

Bharat Pokhari

2016-2017

Bouw Verzorghuis voor kinderen met verstandelijke beperking

€ 40000

Met  Wilde Ganzen

Noodhulp en herstel

2015- 2016

Na aardbeving

€ 58000

Met Wilde Ganzen

Teachers voor Teachers

2013

Beroepsopleiding  kleuteronderwijs

€ 3800

gesponsord door scholen

Viltwerkplaats

2012- 2013

werkplaats voor HIV vrouwen

€ 60000

20.000 door Wilde Ganzen

Dhandkhola Clinic

2010

Verdere inrichting ziekenhuis

€ 9800

Met Wilde Ganzen

Khaula Lankuri

2009

Bouw school in Khaula Vill., Parbat

€ 15000

 

Manmohan Memorial Com. Hospital

2008- 2009

Uitbreiding Ziekenhuis Pharping

€ 11000

Met het NCDO

Lovely Angels School KTM

2006

Bouw leslokalen voor kinderen ex-lepra patienten

 

Met steun ICCO

Road Side Clinics

2005- 2006

Basis Gezondheid-zorg in Dhandkhola, Maleku en Pharping

€ 65000

Met Wilde Ganzen en 15000 via eigen acties

Sewa Kendra Kathmandu

2004

Huis “Sewa Kendra”   voor ex-lepra ouderen

€ 25000

Met Wilde Ganzen